ProduktivIroda.hu

A Produktív Iroda hatékonyan támogatja az építőipari kivitelezéseket. Kiemelkedő szakértelemmel segítik a műszaki munkálatokat. Szakmai felelős az elismert Boda Anikó műszaki szakértő mérnök.

Friss topikok

Archívum

A Műszaki ellenőr

2011.09.25. 21:54 Hetes7

 A műszaki ellenőr (más szakemberekhez hasonlóan) pénzbe kerül. Ha szűklátókörűen csak ezt nézem, akkor nem érdemes műszaki ellenőrt az építési munkák ellenőrzésével megbízni. De vannak más szempontok is. Ezek közül elsőként nézzük a jogszabályi követelményeket. Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. számú Kormányrendelet értelmében építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha

• az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi (Azaz az Építtető részekre bontja a feladatot és az egyes részmunkák elvégzésére közvetlenül több kivitelezővel köt szerződést.),
• vagy az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,
• vagy az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
• illetve ha az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint.

A fenti esetekben tehát nincs mérlegelési lehetősége az építtetőnek, kötelező műszaki ellenőrt megbíznia. Az egyéb esetekre nagyon nehéz általánosságban véleményt mondani. Amennyiben kisebb értékű és/vagy egyszerűbb feladatról van szó, továbbá a kivitelező is jó és ellenőrzött referenciákkal rendelkezik, akkor nem feltétlenül szükséges műszaki ellenőrt bevonni a feladatba. Persze ez attól is függ, hogy az építtetőnek vannak-e legalább alapfokú építési ismeretei, továbbá van-e ideje és kedve rendszeresen az építési helyszínre szaladgálni és netalán a kivitelezővel idegőrlő szakmai vitákat folytatni (Időnként sajnos erre is szükség van.).

Azt is látni kell, hogy a műszaki ellenőr nem csak a munkák átvételénél van az építtető segítségére. A fenti jogszabály ennél sokkal szélesebb feladatkörrel ruházza fel őt. A kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrizni szükséges, az egyes szerkezeteket látni kell még az eltakarás előtt. Sarkosítva mondhatnám azt is, hogy amikor már minden kész, akkor már felesleges is odamenni. Szakmailag persze ez így nem helytálló, hiszen egy szakavatott szem még ilyenkor is fedezhet fel hiányosságokat. Csak az esélyek sokkal kisebbek, és a javítás is ilyenkor többnyire már visszabontással fog járni.

A jó műszaki ellenőr már a tervezés fázisában az építtető segítségére lehet. Szolgáltatásai különösen fontosak lehetnek a kivitelező kiválasztásában. Hiszen árajánlatot is tudni kell kérni, és a beérkező árajánlatokat össze is kell tudni hasonlítani. Egyáltalán nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb, számos egyéb értékelési szempont is van (határidő, alkalmazott anyagok és technológiák, vállalt kötbér, referenciák, fizetési feltételek stb.). És az sem mindegy, hogy mi és hogyan kerül az építési szerződésbe. A műszaki ellenőr ebben is az építtető segítségére lehet. De az építtető a munkák teljes körű menedzselésével, lebonyolításával is megbízhatja a műszaki ellenőrt.

Társasházak esetében a megbízni vagy nem megbízni kérdés különösen kényes lehet. Hiszen itt több tulajdonos (család) által összeadott pénz kerül elköltésre, a végeredmény milyensége nagyon sokakat érinthet. Ezért azt tartom célszerűnek, ha a tulajdonosi közösség határozatban dönt az építési műszaki ellenőr megbízásának kérdéséről. Persze csak akkor, amikor az építtetőnek (társasháznak) van egyáltalán döntési lehetősége. Pályázati pénzek felhasználásakor (Panel program stb.) ilyen döntési lehetőség többnyire nincs is.

A következő, idevágó idézetet régebben találtam az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján: „Műszaki ellenőr megbízásával az építtető sok esetben pénzt takaríthat meg, hiszen az ilyen módon biztosított szakmai ellenőrzés mellett a kivitelezés minősége, illetve minőségi hiányai miatt nem kell később javítgatással, átalakítással foglalkozni, amely lényegesen drágább, mint egyszer jól megépíteni a házat.”